fbpx

สัมภาษณ์

ครูเคยโหดในห้องเรียนอมทุกข์ กับการพบว่าครูไม่ได้สมบูรณ์แบบ และเด็กมีดีกว่าที่คิด

ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร เป็นอาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อก่อนอาจารย์นุชเป็นครูขาโหด สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์แค่ไหนวัดได้จากคนรอบข้างที่มักแสดงท่าทีหวั่นเกรง บ้างหนักถึงขั้นกลัวคนแบบเขา ความกลัวที่ว่าไม่ได้กระจุกตัว แต่กระจายจากรุ่นสู่รุ่น จากปากสู่ปาก ข้อดีเพียงน้อยนิดของมันก็คือเด็กๆ ไม่กล้าหือกับครูแบบเขา แต่ข้อเสียอีกมากมายคือการทำให้ห้องเรียนนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ ครูไม่มีความสุข และเด็กเรียนไม่รู้เรื่อง

ศิริวรรณ บุญอนันต์: ครูที่เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นมิตร และทำวิทยาศาสตร์ให้ easy

ศิริวรรณ บุญอนันต์ ครูวิทยาศาสตร์ที่จับโน่นชนนี่ จับสีชนหลอดทดลอง และเปลี่ยนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ควรจะเคร่งด้วยตำราให้มีสีสันและแรงบันดาลใจ อะไรทำให้ห้องเรียนเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้น บทสัมภาษณ์ขนาดไม่สั้นไม่ยาวบรรจุเรื่องเล่าของคุณครูท่านนี้เอาไว้แล้ว