fbpx

รุ่น 1

นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ: ความเปลี่ยนแปลงของครูที่เคยสร้างความกลัวให้เด็ก

นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) อาจารย์นงลักษณ์เข้ามาร่วมโครงการครูกล้าสอนรุ่น 1

ศิริวรรณ บุญอนันต์: ครูที่เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นมิตร และทำวิทยาศาสตร์ให้ easy

ศิริวรรณ บุญอนันต์ ครูวิทยาศาสตร์ที่จับโน่นชนนี่ จับสีชนหลอดทดลอง และเปลี่ยนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ควรจะเคร่งด้วยตำราให้มีสีสันและแรงบันดาลใจ อะไรทำให้ห้องเรียนเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้น บทสัมภาษณ์ขนาดไม่สั้นไม่ยาวบรรจุเรื่องเล่าของคุณครูท่านนี้เอาไว้แล้ว

เสียงกระซิบของครูเก๋ ศศรส โกวิทพานิชกุล “รักตัวเองเป็นแล้วโว้ยยยยย”

นี่คือบันทึกการเรียนรู้ของ “ครูเก๋” ศศรส โกวิทพานิชกุล หนึ่งในครูกล้าสอนที่ร่วมกิจกรรมเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้สึกอย่างเปิดเผย

Retreat & Reunion ชาร์จแบตฯ ให้คนเป็นครู และให้ครูกลับมาเป็นคน

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยการสร้างชุมชนแห่งเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรม Retreat & Reunion Workshop “จาก 1 ถึง 2 ครูกล้าสอน” เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน

ในอ้อมกอดของครู มหัศจรรย์แห่งสัมพันธ์ ที่ ‘สุขมิตร กอมณี’ ได้จากครูกล้าสอน

ดร.สุขมิตร กอมณี ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พูดถึงประสบการณ์ที่ได้จากครูกล้าสอนที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ที่มากกว่านั้นคือการชวนเพื่อนร่วมงานมาเรียนรู้สิ่งดีๆ นี้ด้วยกันอีกครั้ง