fbpx

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครูเคยโหดในห้องเรียนอมทุกข์ กับการพบว่าครูไม่ได้สมบูรณ์แบบ และเด็กมีดีกว่าที่คิด

ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร เป็นอาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อก่อนอาจารย์นุชเป็นครูขาโหด สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์แค่ไหนวัดได้จากคนรอบข้างที่มักแสดงท่าทีหวั่นเกรง บ้างหนักถึงขั้นกลัวคนแบบเขา ความกลัวที่ว่าไม่ได้กระจุกตัว แต่กระจายจากรุ่นสู่รุ่น จากปากสู่ปาก ข้อดีเพียงน้อยนิดของมันก็คือเด็กๆ ไม่กล้าหือกับครูแบบเขา แต่ข้อเสียอีกมากมายคือการทำให้ห้องเรียนนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ ครูไม่มีความสุข และเด็กเรียนไม่รู้เรื่อง