fbpx

กิจกรรม

Spiritual Talks #1 ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ไปให้ไกลกว่าการสอนตามหลักสูตร

สรุปกิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 1 Spiritual Talks on Campus #1 “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : การสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 35,700 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561

ชวนออกจากห้องเรียนที่น่าเบื่อและไร้ความหวัง กับ Spiritual Talks on Campus ครั้งที่ 1

เด็กทุกวันนี้สามารถ “สอบผ่าน แต่กลับล้มเหลวในชีวิต” ทำอย่างไรเราจึงจะออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับชีวิตได้?

มะขามป้อมเปิดหลักสูตรคูปองครู การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เปิดหลักสูตรที่ว่าด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Based Learning) โดยเรียนรู้บนฐานปัญหา(Problem Based Learning) ที่เกิดขึ้นจริง

จะเป็นยังไง ถ้ามีเวที TED Club ในโรงเรียนของคุณ

ถ้าคุณเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีของในตัวแต่การศึกษาในระบบไม่มีพื้นที่ปล่อยของให้พวกเขา และถ้าคุณคือครูไฟแรงที่มองหาอาวุธไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กๆ เราคืออาวุธที่คุณกำลังมองหา!

1 4 5 6