fbpx

กิจกรรม

เรียนรู้พลังแห่งการเยียวยาจากป่าเขาลำเนาไพร

กิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 2 “เด็กเจนใหม่กับโรคขาดธรรมชาติ : เรียนรู้พลังแห่งการเยียวยาจากป่าเขาลำเนาไพร”  โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 27ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุม LA 107 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร Spiritual Talk Journey ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เด็กเจนใหม่กับโรคขาดธรรมชาติ : เรียนรู้พลังแห่งการเยียวยาจากป่าเขาลำเนาไพร” ประกอบหนังสือ “เด็กคนสุดท้ายในป่า เลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างโรคขาดธรรมชาติ” แปลจาก “Last Child in the Woods : Saving Our Children from Nature – Deficit Disorder” เขียนโดย ริชาร์ด ลุฟว์ แปลโดยดรุณี แซ่ลิ่ว ซึ่งได้จัดกิจกรรม เมื่อวันพฤ.ที่ […]

“เด็กคนสุดท้ายในป่า”

เวทีสาธารณะสัญจร Spiritual Talks on Journey # 2 “เด็กคนสุดท้ายในป่า” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุมเรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfL-fq41utlEZ9_t7…/viewform รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กิตติคุณ โทร. 08-6505-4967 อีเมล kittikhb@gmail.com โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง(New Spirit) บริษัท สวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม โทร. 0-2622-0955, 0966, 0-2622-2495-6 โทรสาร 0-2622-3228 จิตวิญญาณใหม่ : New Spirit

Sex & Gender ความเป็นเพศ

ไม่ว่าคุณจะเป็น “เพศ” ใด เราต่างเติบโตมาในเบ้าหลอมของความเป็นเพศ เรียนรู้ “ความเป็นเพศ” ในตัวเรา เพื่อความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ผ่านกระบวนการละครที่่สดใหม่ต่อการเรียนรู้ ใน New Space I New Spirit ครั้งที่ 5 Sex & Gender เสาร์ที่ 22 ก.พ.2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ชั้น 15 อาคารบี อาคารจีพีเอฟ ถ.วิทยุ ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/cuJszna9sTEZ9g2k7 ค่าร่วมกิจกรรมท่านละ 200 บาท รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น!! ———- รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กิตติคุณ โทร. 08-6505-4967 อีเมล kittikhb@gmail.com โครงการครูกล้าสอน: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด […]

“ปาฏิหาริย์แห่งกาย”

พื้นที่เรียนรู้ “New Space I New Spirit  ครั้งที่ 4 ตอน “ปาฏิหาริย์แห่งกาย” โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  21 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์แม่ อาคารแปลนเฮ้าส์ 1 สาทร ซ. 10 โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ New Space I New Spirit ครั้งที่ 4  ตอน “ปาฏิหาริย์แห่งกาย” เมื่อเสาร์ที่ 21ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์พิพิธภัณฑ์แม่ ชั้น 2 อาคารแปลนเฮ้าส์ 1 สาทรซอย 10  โดยมี อ.สมชาย สุนทรยาตร (จุ๋ม) และ […]

“ปาฎิหาริย์แห่งกาย” Self Centering

กิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ New Space I New Spirit #4 “ปาฎิหาริย์แห่งกาย” Self Centering ชวนคนช่างคิด มาละวางความคิด ทำจิตให้เป็นไปตามกาย หลอมรวมพลังกายและใจเป็นหนึ่งเดียว เสาร์ที่ 21 ธ.ค. นี้ 9.00 -16.30 น. ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณฯ สาทรซอย 10 ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/XgsmeKSEaJGWMj2a7 ——– New Space l New Spirit ครั้งที่ 4/2562 โครงการ “ครูกล้าสอน: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารแปลนเฮ้าส์ 1 สาทรซอย 10 ปาฏิหาริย์แห่งกาย […]

เพียงเสี้ยวใจที่ให้ตัวเอง

 “เมื่อเรากรุณาต่อตัวเองเป็น เราจะกรุณาต่อคนอื่นได้ เมื่อเรารักตัวเองเป็น เราจะรักคนอื่นได้เหมือนที่เรารักตัวเอง” โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ New Space I New Spirit ครั้งที่ 3 “ความกรุณาต่อตัวเอง”     2 พฤศจิกายน 2562 ณ เรือนร้อยฉนำ  โดย เบ็น เว็นสไตน์ นักจิตวิทยา ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้     เราต่างรับรู้ได้ว่า เราได้มี“ความกรุณาต่อตัวเอง” มากน้อยเพียงใด เมื่อลองคิดทบทวนว่า หากเพื่อนสนิท มีปัญหายุ่งยากในชีวิต เราจะปฏิบัติกับเพื่อนสนิทอย่างไร ด้วยท่าที น้ำเสียง และการให้เวลาอย่างไร ในขณะที่ถ้าเป็นตัวเราที่ประสบกับความทุกข์ เราจะปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไร จะพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงท่าทีแบบไหน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 75% จะปฏิบัติต่อเพื่อนดีกว่าปฏิบัติกับตัวเอง ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่า โดยส่วนใหญ่ เรามักจะไม่กรุณาตัวเองเหมือนที่กรุณาต่อคนอื่นการกรุณาต่อตัวเอง เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ละเลย ไม่คุ้นชิน หรือกระทั่งเกรงว่าจะเป็นการทำให้ตัวเองเหลิง หลงตัว และหลายคนถึงกับไม่กล้าชื่นชมตัวเอง ไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับการชื่นชมจากคนอื่นด้วยซ้ำ หลายครั้งเราจึงละเลยการดูแลจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง […]

1 2 3 6