fbpx

เล่าเรื่องเรียน Learning Stories

ณรงค์ กาญจนะ : สัมพันธภาพเปลี่ยนไป ห้องเรียนจึงเปลี่ยนตาม

ตัวอย่างเล็กๆ จากห้องเรียนของ ผศ.ดร. ณรงค์ กาญจนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนอันแห้งแล้งให้ชุ่มฉ่ำและมีชีวิตชีวา เพียงเริ่มต้นด้วยการฟัง และเปลี่ยนสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน

ครูเคยโหดในห้องเรียนอมทุกข์ กับการพบว่าครูไม่ได้สมบูรณ์แบบ และเด็กมีดีกว่าที่คิด

ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร เป็นอาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อก่อนอาจารย์นุชเป็นครูขาโหด สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์แค่ไหนวัดได้จากคนรอบข้างที่มักแสดงท่าทีหวั่นเกรง บ้างหนักถึงขั้นกลัวคนแบบเขา ความกลัวที่ว่าไม่ได้กระจุกตัว แต่กระจายจากรุ่นสู่รุ่น จากปากสู่ปาก ข้อดีเพียงน้อยนิดของมันก็คือเด็กๆ ไม่กล้าหือกับครูแบบเขา แต่ข้อเสียอีกมากมายคือการทำให้ห้องเรียนนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ ครูไม่มีความสุข และเด็กเรียนไม่รู้เรื่อง

กล้าทำลาย กล้าโง่ กล้าอับอาย : ความกล้า 3 ประการของการเป็นครูและการเป็นคน

‘The Courage To Teach: ครูกล้าสอน’ เป็นหนังสือที่อธิบายความกล้า 3 ประการ อันจะทำให้เราเติบโตและสมบูรณ์ขึ้น ไม่ว่าจะในฐานะครูหรือเป็นใคร

นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ: ความเปลี่ยนแปลงของครูที่เคยสร้างความกลัวให้เด็ก

นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) อาจารย์นงลักษณ์เข้ามาร่วมโครงการครูกล้าสอนรุ่น 1

ศิริวรรณ บุญอนันต์: ครูที่เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นมิตร และทำวิทยาศาสตร์ให้ easy

ศิริวรรณ บุญอนันต์ ครูวิทยาศาสตร์ที่จับโน่นชนนี่ จับสีชนหลอดทดลอง และเปลี่ยนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ควรจะเคร่งด้วยตำราให้มีสีสันและแรงบันดาลใจ อะไรทำให้ห้องเรียนเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้น บทสัมภาษณ์ขนาดไม่สั้นไม่ยาวบรรจุเรื่องเล่าของคุณครูท่านนี้เอาไว้แล้ว

เสียงกระซิบของครูเก๋ ศศรส โกวิทพานิชกุล “รักตัวเองเป็นแล้วโว้ยยยยย”

นี่คือบันทึกการเรียนรู้ของ “ครูเก๋” ศศรส โกวิทพานิชกุล หนึ่งในครูกล้าสอนที่ร่วมกิจกรรมเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้สึกอย่างเปิดเผย

1 2 3 4