fbpx

กิจกรรม Event

บันทึกจากนักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่าทำให้เรามีชีวิต

รายงานสรุปกิจกรรม เวทีสาธารณสัญจรครั้งที่ 4 Spiritual Talks on Campus #4 “นักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต” 3 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บันทึกกิจกรรม ‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือประกอบโครงการฯ “การละครของผู้ถูกกดขี่” Theatre of the Oppressed เขียนโดยออสกัสโต บูอาล แปลโดยภิน์ ภารดาม ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

Spiritual Talks #4 นักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต

เราต่างรู้สึก “เปราะบาง” “อ่อนไหว” และ“ไร้ความหมาย” ชวนย้อนมองอดีตจากเรื่องเล่า เพื่อเติมความหมายให้ปัจจุบัน ในเวทีสาธารณะฯ Spiritual Talks #4 “นักเล่านิทาน…เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต” อาทิตย์ที่ 3 ก.พ. นี้ ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจัทร์

บันทึกความทรงจำ กิจกรรม Teacher’s Journey ปัจฉิมบทครูกล้าสอน รุ่น 2

รายงานสรุปกิจกรรมเวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

การละครของผู้ถูกกดขี่ : Spiritual Talks on Campus #3

พบกับเวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ ที่จะนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน “การละครของผู้ถูกกดขี่” เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ SPIRITUAL TALKS ON CAMPUS #3 วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Teacher’s Journey ความหวังใหม่ของการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

เมื่อคนหนึ่งคนที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียน “เปลี่ยน” ห้องเรียนทั้งห้องก็ “เปลี่ยน” ตาม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหลังห้อง กลางห้อง หรือหน้าห้อง เราต่างได้เรียนรู้ และเข้าถึงความเป็นมนุษย์ในกันและกัน ความสัมพันธ์ฉันครู – ศิษย์ จึงนำมาสู่การเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมาย

1 2 3 4