fbpx

แนะนำ New Spirit

"New Spirit" คือใคร?

New Spirit คือทีมคนทำงานขนาดกะทัดรัด มีกัน 3 ชีวิต ที่คิดว่าไม่ได้บังเอิญมาเจอกัน เราทำงานในร่มของบริษัท สวนเงินมีมา จำกัด ผู้ประกอบการทางสังคม  มีความสนใจที่จะสร้าง “จิตวิญญาณใหม่” ให้กับแวดวงการศึกษา การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายใจและจิตวิญญาณ

เราได้ทำโครงการเพื่อดูแลชีวิตจิตใจของครูอาจารย์หลายสถาบันให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อส่งต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ไปสู่ผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่

เราจัดอบรม “ครูกล้าสอน” ร่วมกับสถาบันขวัญแผ่นดิน ทั้ง 2 รุ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. และเสียงเชียร์จากผองเพื่อนในแวดวงต่างๆ ที่อยากเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการศึกษาไทย เพราะเชื่อว่า

“เมื่อคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าห้องเปลี่ยน ห้องเรียนทั้งห้องก็เปลี่ยนตาม”

  • มิ วรนุช ชูเรืองสุข บรรณาธิการสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา และเอ็มดีคนใหม่ขององค์กร ได้ส่งผ่านแนวคิดล้ำๆ จากหนังสือแนวการศึกษาชั้นนำ มาสู่การทำงานเพื่อปลุกฟื้นจิตวิญญาณใหม่
  • บิ๊ก กิตติคุณ ภูคงคา คนหนุ่มผู้แสวงหาคุณค่า และความหวังใหม่ในการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม
  • เกียว นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ เลือกที่จะทำการงานเยี่ยงนี้ เพราะให้ค่ากับงานสร้างคน