fbpx

ครูกล้าสอน รุ่นที่ 2

"เมื่อคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนเปลี่ยน ห้องเรียนทั้งห้องก็จะเปลี่ยนตาม"
"ครูกล้าสอน" รุ่น 2

อ.วิลาวัลย์ สินธุประภา (วิ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูและเกษตรกร อยากสร้างห้องเรียนที่เป็นห้องนั่งเล่น ไม่ต้องเรียนด้วยความรับผิดชอบ แต่อะไรล่ะคือสิ่งที่ขาดหายไปหากจะสร้าง "ห้องเล่น" สักห้อง?

อ.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ (พงศ์)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูรุ่นใหญ่วัยเกษียณ นักสู้เปี่ยมอุดมการณ์ ผู้ไม่เคยยอมแพ้กับระบบการศึกษา พร้อมที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในห้องเรียนเดิมด้วยการรับฟัง

อ.สุรพงษ์ ชูเดช (หนุ่ม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครูที่ไม่ต้องการคำบรรยายสรรพคุณใด ๆ นอกจาก "นักล่าฝันผู้คิดการเพื่อสังคม"

อ.ดำรัส อ่อนเฉวียง

มหาวิทยาลัยบูรพา

ด็อกเตอร์หนุ่มป้ายแดงไฟแรงสูง ครูผู้ต้องการเรียนรู้ไปพร้อมกับศิษย์ ฝันที่จะรับใช้สังคมไทยผ่านบทบาทครูผู้อุทิศตน

อ.สุพัตรา สร้อยคีรี (เกด)

มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

ครูที่พบว่าห้องเรียนที่เป็นอยู่เครียด ไม่ผ่อนคลาย จึงออกเดินทางตามหาวิธีการที่จะทำให้ห้องเรียนมีความสนุกสนาน และเอาการเรียนรู้เป็นตัวตั้งมากกว่าจะใช้เกรดจูงใจ

อ.จุฑา พิชิตลำเค็ญ (หญิง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูผู้เพียรพยายามตามหาสูตรการสอนที่ดี จนพบว่า "ไม่มีสูตรสำเร็จ" นำไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ เพื่ออยู่กับความไม่รู้และความไม่แน่นอนอย่างเข้าใจ

อ.ภูเบศ เลื่อมใส (ภู)

มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ฝ่ายบริหารที่มีศิลปะการทูต ใฝ่หาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนผู้สอน เพื่อสร้างห้องเรียนที่ผ่อนคลายได้สาระ

อ.นลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์ (เปิ้ล)

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ครูผู้มีความฝันที่จะใช้ศิลปะสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของชีวิต และสร้างพลังเพื่อเอาชนะอุปสรรค

อ.ปวีณ์ภร สุรบรรณ์ (โบว์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครูรุ่นใหม่หัวใจนักสู้ ต้องการเรียนรู้เทคนิคลการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สร้างความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษา

อ.พิชชานันท์ ธีเศรษฐ์โศภน (เล็ก)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครูฟิสิกส์ผู้หลงใหลในศาสตร์การพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการดึงศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ.พัชราภรณ์ วงศ์ธรรม (โมสต์)

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ครูรุ่นใหม่สาย Cute ที่เรียกคำแทนตัวเองกับลูกศิษย์ว่า "แม่โมสต์" อยากพิชิตความยากของวิชาเคมี ด้วยไอเดียการจัดการเรียนรู้ที่ดีจากครูกล้าสอน

อ.ภัทรภร เม่งช่วย (แพร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครูที่สอนมากกว่าวิชาเรียน แต่รวมถึงวิชาชีวิต ครูที่ได้รับความไว้วางใจจากศิษย์ให้เป็น "ฮอตไลน์ปรึกษาปัญหาชีวิต"

อ.ดวงพร ธรรมะ (ดวง)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูที่อยากเปลี่ยนห้องเรียนที่ตายด้านให้กลับมามีชีวิตชีวา ผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเอง

อ.ณรงค์ กาญจนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เป็นอาจารย์มาหลายปี เพิ่งได้รู้จักการจัดการเรียนการสอนแนวจิตตปัญญา อยากค้นหาความหมายของจิตตปัญญาให้ลึกซึ้งเพื่อนำไปปรับใช้ในการสอน

อ.สุขมิตร กอมณี (น้อย)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูที่ไม่ได้เติบโตมาในสายวิชาชีพครู แต่มีจิตวิญญาณครูอยู่อย่างเต็มเปี่ยม พยายามสร้างชุมชนครูกล้าสอนในสถาบันด้วยความเชื่อมั่นในการศึกษาที่คืนความเป็นมนุษย์ให้ผู้เรียน