fbpx

เพียงเสี้ยวใจที่ให้ตัวเอง

เพียงเสี้ยวใจที่ให้ตัวเอง

 “เมื่อเรากรุณาต่อตัวเองเป็น เราจะกรุณาต่อคนอื่นได้

เมื่อเรารักตัวเองเป็น เราจะรักคนอื่นได้เหมือนที่เรารักตัวเอง”

โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ New Space I New Spirit ครั้งที่ 3 “ความกรุณาต่อตัวเอง”    

2 พฤศจิกายน 2562 ณ เรือนร้อยฉนำ  โดย เบ็น เว็นสไตน์ นักจิตวิทยา ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

    เราต่างรับรู้ได้ว่า เราได้มี“ความกรุณาต่อตัวเอง” มากน้อยเพียงใด เมื่อลองคิดทบทวนว่า หากเพื่อนสนิท มีปัญหายุ่งยากในชีวิต เราจะปฏิบัติกับเพื่อนสนิทอย่างไร ด้วยท่าที น้ำเสียง และการให้เวลาอย่างไร ในขณะที่ถ้าเป็นตัวเราที่ประสบกับความทุกข์ เราจะปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไร จะพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงท่าทีแบบไหน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 75% จะปฏิบัติต่อเพื่อนดีกว่าปฏิบัติกับตัวเอง ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่า โดยส่วนใหญ่ เรามักจะไม่กรุณาตัวเองเหมือนที่กรุณาต่อคนอื่นการกรุณาต่อตัวเอง เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ละเลย ไม่คุ้นชิน หรือกระทั่งเกรงว่าจะเป็นการทำให้ตัวเองเหลิง หลงตัว และหลายคนถึงกับไม่กล้าชื่นชมตัวเอง ไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับการชื่นชมจากคนอื่นด้วยซ้ำ หลายครั้งเราจึงละเลยการดูแลจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง จนกระทั่งกลายเป็นการลดทอนคุณค่าในตัวเอง หรือง่ายมากที่ไมว่าจะเกิดอะไรขึ้น เรามักจะมีเสียงตำหนิติโทษตัวเองในใจ

      การชี้ชวนให้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่เรามักทำกับตัวเอง ทำให้เราได้ใคร่ครวญ ทบทวน สภาวะภายในตัวเองอย่างตรงไปตรงมา กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์พร้อมของตัวเราเอง พร้อมจะปรับปรุงแก้ไข ให้กำลังใจในการพัฒนาตัวเอง

    นอกจากทัศนคติต่อตัวเองจะเปลี่ยนไปในทางที่กรุณาต่อตัวเองมากขึ้นแล้ว ในกิจกรรมยังได้เรียนรู้แนวทาง และฝึกปฏิบัติการมอบความกรุณาต่อตัวเองในสถานการณ์ที่มีความยากลำบากเกิดขึ้น เราได้ลองฝึกให้ความกรุณาต่อตัวเอง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ดังนี้

  1. Mindfulness ให้สังเกตรับรู้ว่า เกิดอะไรขึ้น เรารู้สึกอย่างไร รับรู้ความรู้สึกนั้นอย่างตรงไปตรงมา ไม่คิดวิพากษ์วิจารณ์ตัดสิน แค่ยอมรับความรู้สึกนั้น
  2. Common Humanity คืนความเป็นมนุษย์ให้แก่ตัวเอง เราก็มนุษย์คนหนึ่ง ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแย่บวก หรือลบ ทุกความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมชาติ ธรรมดา ไม่มีถูกผิด เราโกรธ เกลียด น้อยใจ สิ้นหวัง ท้อแท้ อิจฉา ฯลฯ ได้
  3. Self Kindness มอบความใจดีให้แก่ตัวเอง ตอนนี้เรากำลังต้องการอะไรกันแน่ อาจจะอยากอยู่เงียบๆ อยากพัก อยากหนีออกจากปัญหา ให้ลองตอบสนองความต้องการของตัวเอง ณ ขณะนั้น

    เมื่อได้ให้ความใจดีต่อตัวเองแล้ว เมื่อนั้นความทุกข์ร้อนก็จะเบาบางลงได้เอง และนำไปสู่ความรู้สึกที่โปร่งเบา ที่เอื้อต่อการคิดหาทางแก้ไขได้ดีกว่า

โดย : นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ