fbpx

เด็กมอ..ขอเล่า

เด็กมอ..ขอเล่า

โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมเวทีเปิดบ้าน เพื่อแนะนำโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ที่ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

กิจกรรมเวทีเปิดบ้านแนะนำโครงการฯ ได้มีการเกริ่นแนะนำโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยทีม New Spirit (จิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง) ภายใต้บริษัทสวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้สร้างการเรียนรู้ภายในตัวเองให้แก่ครูอาจารย์ไปแล้ว 2 รุ่น และกำลังดำเนินการจัดอบรมการเรียนรู้ “ครูกล้าสอน” รุ่นที่ 3 อยู่ นั้น นอกจากได้สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าและความหมายของการเป็นครูแล้ว ครูอาจารย์ที่ผ่านการเรียนรู้เหล่านี้ ได้ส่งต่อการเรียนรู้ไปยังห้องเรียน ทำให้คนหนุ่มสาวที่เป็นนิสิตนักศึกษาหลายสถาบัน เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่เข้าถึงคุณค่าภายในตัวเอง แม้ว่าจะผ่านระบบศึกษาที่ลดทอนและทำให้มองไม่เห็นคุณค่าภายในตัวเอง

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการฯ ยังได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม และสื่อสารเนื้อหาการเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านกิจกรรมเวทีสาธารณะอีก 3 ครั้ง และสร้างพื้นที่เรียนรู้ New Space I New Spirit อีก 6 ครั้งตลอดโครงการ กิจกรรรมในครั้งนี้ จึงได้จัดให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนของนิสิตนักศึกษา ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ มาร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เริ่มด้วยการแสดงแร็ป จากกลุ่ม Rap is Now ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตครูกับศิษย์กับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยครูเอ็ม จีรังกูล เกตทอง ก่อนนำเข้าการวงสนทนา “เด็กมอ ขอเล่า…” เรียงร้อยการพูดคุย ตั้งประเด็น และเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับคลิปวิดิโอ จากช่องยูทูป “อสมการ” โดยคุณฟินน์ ยุทธนา นำการพูดคุยกับนิสิตนักศึกษา ทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในห้องเรียนของครูอาจารย์ที่ผ่านการอบรม “ครูกล้าสอน” มาแล้ว

เรื่องราวที่นิสิตนักศึกษาได้สะท้อนผ่านการบอกเล่า ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกนึกคิดอันแท้จริง ในฐานะคนที่ผ่านการศึกษาในระบบมาจนถึงขั้นอุดมศึกษา การศึกษาที่ผ่านมาได้สร้างความกดดัน ลดทอนคุณค่าในตัวเอง ทำให้เกิดความแปลกแยก และทำให้บางคนป่วยไข้ทางจิตใจในบางขณะ การได้มาพบกับ “ครูกล้าสอน” ที่รับฟัง ยอมรับในความเป็นมนุษย์ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย สามารถนำพาการเรียนรู้ที่ได้สร้างการตระหนักรู้ในตัวเอง เห็นคุณค่าและยอมรับตัวตนของตัวเองนั้น มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สร้างการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมุมมองใหม่ต่อ นิสิตนักศึกษาเหล่านี้ หลายคนประสบปัญหาในชีวิต ยังเรียนไม่จบ ก็ได้มีโอกาสทบทวน กอบกู้ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในตัวเองกลับคืนมา และอีกหลายคนไม่ได้เรียนในสิ่งที่รัก แต่กำลังใช้ชีวิตไปตามความคาดหวังของพ่อแม่ แต่การทำให้รู้ว่า คุณค่าและความหมายของตนเองคือสิ่งใด ก็ทำให้คนหนุ่มสาวยังคงหล่อเลี้ยงพลังความฝัน และมีหวังต่อชีวิตมากขึ้น  นี่คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ส่งต่อการเรียนรู้ สามารถนำความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองไปสู่ศิษย์ได้

ที่สำคัญแม้ว่าจะเป็นงานเวทีสาธารณะที่เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกนึกคิดของทั้งนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้แสดงความรู้สึกต่อกันอย่างตรงไปตรงมา มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจในคุณค่า ความแตกต่างระหว่างกัน เชื่อมร้อยความรู้สึกร่วมที่มีต่อระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ และมีความหวังว่า การเรียนรู้ที่มีชีวิตและเปี่ยมความหมาย เข้าถึงความเป็นมนุษย์ จะเกิดขึ้นได้ในวงกว้าง

“เมื่อคนหนึ่งคนที่ยืนอยู่หน้าห้องเปลี่ยน  ห้องเรียนทั้งห้องก็เปลี่ยนตาม”