fbpx

ณรงค์ กาญจนะ : สัมพันธภาพเปลี่ยนไป ห้องเรียนจึงเปลี่ยนตาม

ณรงค์ กาญจนะ : สัมพันธภาพเปลี่ยนไป ห้องเรียนจึงเปลี่ยนตาม

อย่างน้อยที่สุด ครูและนักเรียนต่างเป็นสิ่งมีชีวิต เมื่อมีชีวิตย่อมมีจิตใจ แต่หายใจร่วมกันผ่านบทบาทระหว่าง “ผู้สอน” กับ “ผู้เรียน” บางครั้งชนชั้นในชั้นเรียนก็กีดกันให้คนเป็นครูลืมความเป็นคน

เมื่อครูเลือกพูดมากกว่าฟัง เด็กเลือกเงียบเพราะเสียงพูดไร้ความหมาย กระนั้นสีครึ้มทึมเทาก็เปลี่ยนได้

นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ จากห้องเรียนของ ผศ.ดร. ณรงค์ กาญจนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนอันแห้งแล้งให้ชุ่มฉ่ำและมีชีวิตชีวา เพียงเริ่มต้นด้วยการฟัง และเปลี่ยนสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน