fbpx

Teacher’s Journey ความหวังใหม่ของการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

Teacher’s Journey ความหวังใหม่ของการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

เมื่อคนหนึ่งคนที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียน “เปลี่ยน” ห้องเรียนทั้งห้องก็ “เปลี่ยน” ตาม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหลังห้อง กลางห้อง หรือหน้าห้อง เราต่างได้เรียนรู้ และเข้าถึงความเป็นมนุษย์ในกันและกัน ความสัมพันธ์ฉันครู – ศิษย์ จึงนำมาสู่การเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมาย

กำหนดการเวทีสังเคราะห์ครูกล้าสอน: ความหวังใหม่ของการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง TEACHER’S JOURNEY ปัจฉิมบทการเดินทางสู่การเปลี่ยนผ่านด้านในของ “ครูกล้าสอน” รุ่น 2

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี ร่วมรับฟังเรื่องราวการเดินทางสู่การเปลี่ยนผ่านของครูกล้าสอน และย้อนมองชีวิตตัวคุณผ่านวงเสวนา Hero’s Journey เพื่อค้นหาความหมายใหม่สู่การเติบโตจากด้านใน

กำหนดการ

  • 12.30 – 13.00 ลงทะเบียน
  • 13.00 – 13.10 วิดีโอสั้นแนะน า “ครูกล้าสอน” รุ่น 2
  • 13.10 – 13.30 Hero’s Journey: การเดินทางสู่การเปลี่ยนผ่านด้านใน โดย ณัฐฬส วังวิญญู ผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญแผ่นดิน กระบวนกรและผู้ออกแบบคอร์สการเรียนรู้“ครูกล้าสอน”
  • 13.30 – 14.00 Teacher’s Talk Part I รับฟังเรื่องราวการเดินทางสู่การเปลี่ยนผ่านด้านในของ “ครูกล้าสอน”
  • 14.00 – 14.15 ผ่อนคลายผ่านดนตรี Soul Journey through Music
  • 14.15 – 15.00 Teacher’s Talk Part II
  • 15.00 – 16.00 เปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยน Hero’s Journey
  • 16.00 – 16.30 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ “ครูกล้าสอน” รุ่น 2

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กิตติคุณ โทร. 08-6505-4967 อีเมล kittikhb@gmail.com หรือ นงลักษณ์ โทร. 08-1423-9966 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit)
บริษัท สวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม โทร. 0-2622-0955, 0966, 0-2622-2495-6 โทรสาร 0-2622-3228 FB: www.facebook.com/BeNewSpirit/ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/jMzomGavVlNqdXil2

ครูกล้าสอน