fbpx

Spiritual Talks #4 นักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต

Spiritual Talks #4 นักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต

เราต่างรู้สึก “เปราะบาง” “อ่อนไหว” และ“ไร้ความหมาย” ชวนย้อนมองอดีตจากเรื่องเล่า เพื่อเติมความหมายให้ปัจจุบัน ในเวทีสาธารณะฯ Spiritual Talks #4 “นักเล่านิทาน…เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต” อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้ ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจัทร์)

กำหนดการ

12.30 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 13.35 กล่าวเปิดโดย กษิดิศ อนันทนาธร ผู้จดการโครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย” มหาวิทยาลัธรรมศาตร์
13.35 – 13.40 กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาฯ
13.40 – 14.20 ฟัง นิทานมีชีวติ เล่าประกอบเพลงโดย ชิ – สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ นักดนตรี นักเล่านิทาน

14.20 – 15.40 วงสนทนา “นักเล่านิทาน: เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต”

  • นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว นักเขียน นักเล่าเรื่อง
  • จารุปภา วะสี นักวิชาการด้านจิตตปัญญาศึกษา
  • ศรัณย์ ทองปาน นักเขียน นักวิชาการอิสระ
  • สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ นักดนตรี นักเล่านิทาน นักวิชาการด้านภูมิปัญญาชนเผ่า
  • ดำเนินรายการโดย นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ New Spirit, สื่อมวลชนอิสระ

15.40 – 16.00 เปิดวงแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

  • กิตติคุณ โทร. 08-6505-4967 อีเมล kittikhb@gmail.com
  • โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit) บริษัท สวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม โทร. 0-2622-0955, 0966, 0-2622-2495-6 โทรสาร 0-2622-3228 www.facebook.com/BeNewSpirit/
  • ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/Nbtev2kULM9PMkL23 หรือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียน