fbpx

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบัน

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบัน

เวทีสาธารณะสัญจรครั้งที่ 2/2561 โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบัน วันที่ 8 พ.ย. 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง IUP อาคารนานาชาติ (ตึก 17) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนด่วนที่ https://goo.gl/forms/QLk6M4OUba9FfXwk1