fbpx

บันทึกจาก Ed Film Talks เรียนรู้จากการดูหนัง สนทนา และเพลงแร็ป

บันทึกจาก Ed Film Talks เรียนรู้จากการดูหนัง สนทนา และเพลงแร็ป

รายงานสรุปกิจกรรมเวทีสาธารณะ “Ed Film Talks” โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 – 19.00 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.) เห็นความสำคัญของการสื่อสารธารณะว่าด้วยการให้โอกาสการเรียนรู้แก่ผู้คนรุ่นใหม่ในวงกว้าง จึงได้ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์สารคดี “Doc Club” คัดสรรภาพยนตร์สารคดี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ 2  เรื่องคือ Landfill Harmonic และ Louder than a Bomb

Landfill Harmonic  “โลกส่งขยะให้เรา เราส่งดนตรีกลับคืน” ภาพยนตร์สารคดีจากปารากวัยว่าด้วยการให้ประสบการณ์ทางดนตรีแก่เด็กๆในชุมชนรอบกองขยะได้อย่างน่าทึ่งด้วยการสร้างเครื่องดนตรีและวงดนตรีจากเศษวัสดุในกองขยะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูสอนดนตรีคนในครอบครัวมิตรภาพระหว่างนักดนตรีด้วยกันเองล้วนแล้วแต่น่าประทับใจทั้งยังสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตของคนในชุมชนเหล่านี้ทำให้เห็นว่าดนตรีเป็นภาษาสากลที่เชื่อมร้อยความเป็นมนุษย์ทำให้เกิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้

Ed Film Talks

หลังจากชมภาพยนตร์แล้ว มีวงสนทนา “ครูผู้สร้างโอกาส” เริ่มด้วยการแสดงร้องเพลงลูกทุ่ง จากนักเรียน จ.ฉะเชิงเทรา 2 คน ที่ได้เรียนร้องเพลงกับ “ครูธวัช ยะคะเรศ” ผู้รักในการร้องเพลงและแม้ว่าจะไม่ได้เป็นครูในโรงเรียนแต่ครูธวัชก็ได้ทุ่มเทสอนปลุกปั้นจนเด็กๆหลายคนเป็นนักร้องเจนเวที

Louder than a Bomb ภาพยนตร์สารคดีอีกเรื่อง ที่พูดถึงการแสดงออกเพื่อการปลดปล่อยของเด็กวัยรุ่นอเมริกัน ที่สังคมส่วนใหญ่แทบไม่มีพื้นที่ในการรับฟังเรื่องราวของพวกเขา การแต่งบทกวี เพื่อนำมาร่ำร้องด้วยลีลาเฉพาะอย่าง Rap มีการแข่งขันประกวดกัน กลับกลายเป็นพื้นที่ และโอกาสเปิดกว้าง ให้เรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นที่สะท้อนสังคมอันจริงแท้ได้ “ระเบิดออก” และได้รับการรับรู้ในวงกว้าง กลายเป็นเสียงที่ทรงพลังดังกว่าเสียงระเบิดตามชื่อหนัง  Louder than a Bomb

Ed Film Talks Ed Film Talks

หลังจากชมภาพยนตร์จบแล้ว ก่อนเข้าสู่วงสนทนา “ปลดปล่อย” ก็เริ่มด้วยการ Rap Battle ดวลวาทีด้วยลีลาแร็ป ของกลุ่ม Rap is Now  ในวงสนทนาประกอบด้วยคุณจิรังกูล เกตุทอง ผู้ก่อตั้ง Rap is Now และชมรมแร็ป ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ (นนทบุรี) และคุณฟินน์ ยุทธนา  นักจัดรายการ “อสมการ” ทางช่องยูทูป วงสนทนาได้พูดถึงพื้นที่ในการแสดงออกของเด็กวัยรุ่น “แร็ป” เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับเด็กวัยรุ่นจำนวนหนึ่ง ที่ชื่นชอบวิถีแร็ปเปอร์ นอกจากใช้เป็นที่ปลดปล่อยตัวตน บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแล้ว หลายครั้งยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สื่อสารประเด็นทางสังคมอีกด้วย วงสนทนานี้กำลังบอกสังคมว่า จำเป็นต้องมีพื้นที่สื่อสารเพื่อการปลดปล่อยของเด็กรุ่นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับ