fbpx

เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช ด้วยการฟังและตั้งคำถาม

เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช ด้วยการฟังและตั้งคำถาม

การสอนแบบเดิมนั้น ครูคือเจ้าของความรู้ที่จะถ่ายทอดไปยังนักเรียน ครูกับศิษย์จึงมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบ “ผู้พูด” และ “ผู้ฟัง” แต่ในยุคที่ความรู้มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ข้อมูลในโลกสามารถสืบค้นได้ผ่านอินเทอร์เน็ต แล้วครูจะมีบทบาทเป็นอะไร

หลายต่อหลายครั้งที่เราได้ยินว่า ครูในยุคสมัยนี้ต้องทำหน้าที่เป็นโค้ช กล่าวคือ เป็นผู้กระตุ้นและชี้แนะแนวทางในบางครา เพื่อให้พวกเขาเติบโตได้เอง ค้นหาความสามารถตนเอง และใช้มันได้อย่างเต็มศักยภาพ

แต่การเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ชต้องทำอย่างไร การฟังและตั้งคำถามจะมีผลอะไรต่อเด็กๆ เราชวนดูคลิปนี้ เพื่อค้นหาหัวใจใหม่ของความเป็นครู