fbpx

ก้าวแรกครูกล้าสอน ก้าวย่างที่เริ่มต้นด้วยการฟัง

ก้าวแรกครูกล้าสอน ก้าวย่างที่เริ่มต้นด้วยการฟัง

ไม่ว่าสถาบันการศึกษาใดก็ตาม ครูอาจารย์ ถือว่าเป็นคนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในห้องเรียน แต่ในความเป็นจริงครูอาจารย์จำนวนไม่น้อยกำลังรู้สึกว่า ห้องเรียนของตัวเองกำลังน่าเบื่อ ทำให้หมดกำลังใจในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ใหม่ นั่นทำให้ครูอาจารย์หลายคนเข้าอบรมหลักสูตร “ครูกล้าสอน” เพื่อทบทวนในคุณค่าและความหมายของการเป็นครู เรียนรู้ทักษะในการเข้าถึงผู้เรียน และออกแบบการเรียนการสอนที่จะทำให้ห้องเรียนน่าสนใจมากขึ้น

หากคุณเป็นครูที่รู้ว่ามีเด็กเพียงไม่กี่คนที่สนใจในสิ่งที่ครูกำลังสอน กระทั่งครูรู้สึกว่าต้องปลุกเร้าให้ตัวเองมีพลังเสมอ พร้อมกับซ่อนความรู้สึกไม่มั่นใจ เพื่อให้ชั่วโมงสอนผ่านไปด้วยดี ครูที่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่สอนอยู่นั้นนักเรียนจะเข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้หรือไม่

26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม มันเป็นระยะเวลา 5 วันที่ครู อาจารย์ จากหลายสถาบัน ใช้เวลาเพื่อร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “ครูกล้าสอน” รุ่น 2 เป็นการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ มันเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากการอบรมสัมมนาในห้องประชุมอย่างสิ้นเชิง พื้นที่เรียนรู้ที่เปิดสู่ธรรมชาติของท้องทะเล เป็นการสร้างบรรยากาศให้ครูอาจารย์ผ่อนคลาย และเปิดกว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว นลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์ ครูสอนวิชาศิลปะ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ บอกว่า ตนเองค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเอากลับไปทำในห้องเรียน โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กที่ต้องเต็มไปด้วยความจริงใจ

ครูอาจารย์ เหล่านี้กำลังต้องการการฟื้นฟู เสริมพลัง สร้างความเชื่อมั่นที่จะก้าวเดินไปบนหนทางแห่งความเป็นครู แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง หลายคนกำลังท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่สามารถทำให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวาได้อย่างที่ตั้งใจ

พิชชานันท์ ธีเศรษฐ์โศภน อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บอกว่า ถ้าเกิดเรารู้ใจตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่ากับชีวิต แล้วเราก็มีเครื่องมือไปค้นใจคนอื่นได้ด้วยว่า มันเกิดความรู้สึก เกิดความต้องการอะไรกับเขาเองในขณะนั้น มันจะทำให้ครูเกิดความเชื่อมโยงกับเด็กได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นความเชื่อมโยงในระดับที่ลึกขึ้น

“ถ้าเราอยากจะพัฒนาหรือดึงศักยภาพเด็กออกมาจริงๆ เราก็ควรจะรู้จักเขาในระดับลึก ไม่ใช่แค่ผิวเผินแค่ในชั้นเรียนเท่านั้น” พิชชานันท์ บอกกับเราเช่นนั้น

พิชชานันท์ ธีเศรษฐ์โศภณ อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

‘ครูผู้ตื่นรู้ในตน’ เป็นชุดการเรียนรู้ที่จะทำให้ครูอาจารย์ได้ทบทวน ตระหนักในคุณค่า ศักยภาพภายในตัวเอง ในขณะเดียวกัน ก็รับฟังคนอื่นเป็น ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย สัมผัสเข้าถึงหัวใจของความเป็นมนุษย์ในตัวผู้เรียน เพราะเชื่อว่า บรรยากาศ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน จะเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ส่วน ณัฐฬส วังวิญญู ผู้ออกแบบกาเรียนรู้หลักสูตรครูกล้าสอน บอกว่า ช่วงเวลาที่ครูได้มาพักร่างกายและจิตใจนี้ แต่ละคนก็จะได้เล่าเรื่องชีวิตความเป็นครู ได้ทำความรู้จักกัน ได้รู้ว่าเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียว แต่มีเพื่อน และมีกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นผ่านทักษะที่เรียบง่ายแต่งดงามด้วยการฟัง เพราะการรับฟังที่ลึกขึ้นนั้นเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

ในช่วงท้ายของกิจกรรม ครูอาจารย์ได้บอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผ่านการเขียนจดหมายถึงตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ทำให้เกิดความเข้าใจตัวเองมากขึ้น และรู้ว่าหนทางในความเป็นครู จะก้าวเดินต่อไปอย่างไร เพื่อให้ตัวเองและผู้เรียนเข้าถึงความรู้อย่างมีความสุข จดหมายบางฉบับก็สะท้อนถึงการทำงานตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษความเป็นครู บางเรื่องเล่าก็สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วระยะเวลาไม่นาน ทว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นก็งดงาม เรียบง่าย และะแฝงความเป็นครูที่อยากพัฒนาตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นใดนอกจากอยากเห็นการเติบโตของลูกศิษย์ในอนาคต