fbpx

ชวนออกจากห้องเรียนที่น่าเบื่อและไร้ความหวัง กับ Spiritual Talks on Campus ครั้งที่ 1

ชวนออกจากห้องเรียนที่น่าเบื่อและไร้ความหวัง กับ Spiritual Talks on Campus ครั้งที่ 1

เด็กทุกวันนี้สามารถ “สอบผ่าน แต่กลับล้มเหลวในชีวิต”

ทำอย่างไรเราจึงจะออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับชีวิตได้?

พบกับกิจกรรมดี ๆ Spiritual Talks on Campus ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ห้อง QS1-206 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เราจะชวนเปิดห้องเรียน เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ให้ทุกคนสามารถรับฟังและแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียง คลิกเพื่อลงทะเบียน

กำหนดการ Spiritual Talks on Campus #1

12.30 – 13.00 ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 Music for Soul
13.15 – 13.30 แนะนำโครงการ New Spirit และชม VTR “ครูกล้าสอน ความหวังใหม่ของการศึกษา”
13.30 – 15.15 วงแลกเปลี่ยน “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้: การสร้างห้องเรียนและโรงเรียนแห่งการเรียนรู้”

  • อาจารย์วรชาติ เฉิดชมจันทร์ อาจารย์ด้านกายภาพบำบัด ม. รังสิต
  • อาจารย์เอกรัตน์ รวยรวย ครุศาสตร์โยธา ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อาจารย์จุฑา พิชิตลำเค็ญ วิศกรรมอุตสาหการ ม. เกษตรศาตร์
  • อาจารย์สุขมิตร กอมณี นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ม. บูรพา
15.15 – 15.50 เปิดวงแลกเปลี่ยน
15.50 – 16.00 กล่าวปิด โดย รศ. ดร. เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

  • กิตติคุณ โทร. 08-6505-4967 อีเมล kittikhb@gmail.com
  • นงลักษณ์ โทร. 08-1423-9966

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit) บริษัท สวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม โทร. 0-2622-0955, 0966, 0-2622-2495-6 โทรสาร 0-2622-3228 FB: www.facebook.com/BeNewSpirit