fbpx

มะขามป้อมเปิดหลักสูตรคูปองครู การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

มะขามป้อมเปิดหลักสูตรคูปองครู การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

มาแล้วตามคำเรียกร้อง กับหลักสูตร PBL รหัสหลักสูตร : 613181003 “การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เปิดหลักสูตรที่ว่าด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Based Learning) โดยเรียนรู้บนฐานปัญหา(Problem Based Learning) ที่เกิดขึ้นจริง

วิธีการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กค้นพบศักยภาพตัวเอง คิดได้ทำเป็น การเรียนที่จะสร้างให้เด็กมีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น ผ่านทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การมีวิจารณญาณ สามารถรับผิดชอบตัวเองและสังคมได้ เพื่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ : nanmeebooks.com ครูมัธยมต้นท่านใดได้สิทธิ์นี้ลงทะเบียนด่วน