fbpx

ครูกล้าสอน รุ่นที่ 1

"เมื่อคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนเปลี่ยน ห้องเรียนทั้งห้องก็จะเปลี่ยนตาม"
"ครูกล้าสอน" รุ่น 1

อ.รัชนิกร ชลไชยะ (เฮง)

มรภ.สวนสุนันทา

เกิดการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะโลกภายใน และการเอาใจใส่ตัวเอง จะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาอย่างแน่นอน เป็นการปฏิวัติการศึกษาไทยตามกำลังที่จะทำได้

อ.จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม (โก้)

ม.ธุรกิจบัณฑิต

ได้ทบทวนใคร่ครวญความรู้สึกตัวเอง รู้จักคุณค่าความหมายในตัวเอง ห้องเรียนเงียบ ๆ เริ่มมีชีวิตชีวา

อ.พลรัฐ​ ตะโหนดแก้ว (ไม้เอก)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ย้อนไปหาแรงบันดาลใจจิตวิญญาณความเป็นครู กระบวนทัศน์ความเป็นครูเปลี่ยนไป

อ.พร้อมพนิต เกตุทิดย์ (กระต๊อบ)

โรงเรียนตะพานหิน

รักตัวเองมากขึ้น เคารพนักเรียนมากขึ้น เห็นแววตามนุษย์ในนักเรียน เห็นแววตานักเรียนเห็นตัวเองด้วย

อ.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร (นุช)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คืนพื้นที่ครูที่อยู่หน้ากระดานให้นักศึกษา...เด็ก ๆ มาขอบคุณที่เราไม่ตัดสินเขา ไม่โกรธเวลาที่ตอบผิด ไม่ต้องกลัวผิด ทุกคำตอบที่ผิด เป็นโอกาสในการเรียนรู้

อ.สุขมิตร กอมณี (น้อย)

ม.บูรพา

หากอาจารย์ได้เรียนรู้เรื่องการฟังมาก่อน น่าจะดี คงจะช่วยโอบอุ้มตอนที่พวกเธอเล่าเรื่องส่วนตัวให้อาจารย์ฟังได้มากกว่านี้

อ.กชพร ชื่นจันทร์ (ปอย)

มรภ.ภูเก็ต

ตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ เป็นตัวเป็นตนมา ไม่เคยเจอการอบรมแบบนี้...​มันสุดยอด ประทับใจ ขอบคุณความกล้าของตัวเอง ทำให้เปลี่ยนความคิด พฤติกรรม เข้าใจความต่าง ฟังมากขึ้น

อ.อัคริมา ทองแก้ว (ดิว)

Transformagent

พบความฝัน ภารกิจในชีวิต จะเป็นผู้หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงการศึกษา

อ.ศศรส โกวิทพานิชกุล (เก๋)

โรงเรียนต้นกล้า จ.ระยอง

รู้สึกดีที่ค้นพบว่าตัวเองไม่ได้สมบูรณ์แบบ รู้สึกดีที่ตัวเองเคยเป็นเด็กที่มีปัญหามาก่อน ทำให้ใจกว้างกับ "ความมีปัญหา" ของศิษย์

อ.ปทิดา โมราศิลป์ (หญิง)

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ตื่นรู้ในตัวเอง ขอบคุณที่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง คนรอบข้างได้รับพลังงานจากเราด้วยเช่นกัน อยากขยายความตื่นรู้นี้ไปสู่คนในแวดวงการศึกษา

อ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ (น้ำ)

มรภ.วไลยอลงกรณ์

พวกเราจะกลับมาคิด พัฒนา เปลี่ยนแปลงในแบบของเรา นำมาใช้ในห้องเรียน ส่งต่อถึงลูกศิษย์ที่รักทุกคน

อ.ศิริวรรณ บุญอนันต์ (ศิ)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชื่อว่าจะมีการให้พื้นที่กับผู้อื่น มองเห็นผู้อื่นชัดเจนได้ เราจะพัฒนาไปด้วยกัน ฉันจะคอยสนับสนุนเธอเอง... เมื่อภายในเติบโตแล้ว จะไปอยู่ไหน ทำอะไร เธอจะอยู่เป็น

อ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล (ภัทร)

มรภ.ภูเก็ต

เพิ่มทักษะการเป็นครูให้ดียิ่งขึ้น... ครูจะปรับเปลี่ยนตัวเองในการทำอะไรไวเกินไป จะได้รอพวกเราอีกหลาย ๆ คนไปด้วยกัน

อ.นงลักษณ์​ เล็กรุ่งเรืองกิจ (ลักษณ์)

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

จำตัวตนเดิมของตัวเองแทบไม่ได้ เพียงพบและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง ก็ทะลายหลุดออกจากกรงขังอันแข็งแกร่ง

อ.พรวิมล สว่างชม (ก้อย)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เต็มอิ่มกับพลัง ทำให้มีสติได้เร็วขึ้น ได้ทบทวนตัวเอง ได้นำเครื่องมือที่ได้จากการอบรมมาใช้กับนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน

อ.จีรวุฒิ พงษ์โสภณ (หนุ่ม)

Transformagent

รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศไทยและของโลก

อ.ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ (จิ๊บ)

ม.อุบลราชธานี

พวกคุณทุกคนจะได้อาจารย์คนใหม่ ที่จะกลับไปสอนพวกคุณด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เทอมนี้เราจะเจอกัน พร้อมรอยยิ้ม น้ำตา และเสียงหัวเราะ

อ.สุธีรา พันธุ์ธีรานุรักษ์ (แอน)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครูเชื่อเสมอว่า ถ้าเราได้ทำอะไรที่เราสนุก มีความสุขแล้ว พลังแห่งความสำเร็จจะออกมาอย่างแน่นอน