fbpx

เด็กมอ..ขอเล่า

เด็กมอ ขอเล่า...

เวทีเปิดบ้าน

โครงการครูกล้าสอน: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

THE VOICE!! 

เด็กมอ ขอเล่า...

กำหนดการ

12.30 - 13.00 ลงทะเบียน

13.00 - 13.10 กล่าวต้อนรับ & แนะนำโครงการ

13.10 – 13.30 TEACHER TALK ตอน SCHOOL OF RAP!”  by RAP IS NOW

โดย ครูเอ็ม-จีรังกูล เกตุทอง ผู้ก่อตั้ง  Rap Is Now

13.30 - 15.00 วงแลกเปลี่ยน THE VOICE!! เด็กมอ ขอเล่า...

  • ศุภกิจ บุญธรรม: วิศวะฯ โยธา ม. เกษตรฯ กำแพงแสน
  • นัสรูดิล เปาะเซ้ง: วิศวะฯ ม. เกษตรฯ  กำแพงแสน
  • แพรพลอย สิงห์ทองชัย: วิทยาฯประยุกต์ ม. เทคโนโยลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศุภณัฐ ชินฉลองพร: วิศกรรมอุตสาหการ ม. เกษตรฯ บางเขน
  • ชมพูนุช  ไชยเศษ: (ศิษย์เก่า) ศิลปศาสตร์ ม. อุบลฯ
  • ชุติมา ทองบุญเกื้อ: ศึกษาศาสตร์ ม. บูรพา

ดำเนินรายการ ฟินน์-ยุทธนา Youtuber อสมการ

15.30-16.00 เปิดวงแลกเปลี่ยน 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กิตติคุณ โทร.  08-6505-4967 อีเมล kittikhb@gmail.com

โครงการครูกล้าสอน: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

บริษัท สวนเงินมีมา (กิจการเพื่อสังคม)  โทร.  0-2622-0955, 0966, 0-2622-2495-6  โทรสาร 0-2622-3228  www.facebook.com/BeNewSpirit/